Skip to main content

Viemärin avaus

Viemärin avaukset sekä muut huolto- ja pesupalvelut

 • viemärien avaukset
 • painehuuhtelut
 • sulatukset
 • kuvaukset
 • korkeapainepesut
 • viemäriverkoston järjestelmälliset puhdistukset
 • öljy- ym. säiliöiden pesut
 • imeytyskenttien avaukset ja puhdistukset

Muut palvelut

 • haja-asutusalueiden jätevesisuunnitelmat ammattitaidolla
 • pienpuhdistamojen kemikaalit
 • talojen sisä- ja ulkopuoliset LVI-työt

Kauttamme myös Uponor- pienpuhdistamot ja umpisäiliöt
asennettuna kilpailukykyiseen hintaan.

Ota yhteyttä