Skip to main content

Jätevesikaivojen tyhjennys

Imupalvelut

 • likakaivot
 • umpisäiliöt
 • rasvanerotinkaivot
 • hiekanerotinkaivot
 • öljynerotinkaivot
 • sadevesi- ja salaojakaivot
 • autonpesupaikat
 • pumppaamojen tyhjennykset, huollot ja pesut
 • pienpuhdistamojen tyhjennykset ja pesut
 • parkkihallien kaivot
 • teollisuuden imut
 • öljysäiliöt ym.

Viemärien huolto- ja pesupalvelut

 • avaukset
 • painehuuhtelut
 • sulatukset
 • kuvaukset
 • korkeapainepesut
 • viemäriverkoston järjestelmälliset puhdistukset
 • öljy- ym. säiliöiden pesut
 • imeytyskenttien avaukset ja puhdistukset

Muut palvelut

 • haja-asutusalueiden jätevesisuunnitelmat ammattitaidolla
 • pienpuhdistamojen kemikaalit
 • kuljetukset ja nostot
 • talojen sisä- ja ulkopuoliset LVI-työt

Kauttamme myös Uponor- pienpuhdistamot ja umpisäiliöt asennettuna kilpailukykyiseen hintaan. Meiltä saat sopimustyhjennykset asiakkaan tarpeiden mukaan kaikille toimialoille. Jätä meidän huoleksi muistaa puolestasi milloin kaivot ym. pitäisi tyhjentää. Tulemme silloin kun on sovittu.

Ota yhteyttä