Viemärinavauspalvelut sekä muut huolto- /pesupalvelut
- viemärien avaukset
- painehuuhtelut
- sulatukset
- kuvaukset
- korkeapainepesut
- viemäriverkoston järjestelmälliset puhdistukset
- öljy- ym. säiliöiden pesut
- imeytyskenttien avaukset ja puhdistukset

Muut palvelut
- haja-asutusalueiden jätevesisuunnitelmat ammattitaidolla
- pienpuhdistamojen kemikaalit
- kuljetukset ja nostot
- talojen sisä- ja ulkopuoliset LVI-työt

Kauttamme myös Uponor- pienpuhdistamot ja umpisäiliöt
asennettuna kilpailukykyiseen hintaan.