Salaojien puhdistukset
- sadevesi- ja salaojakaivot
- autonpesupaikat
- pumppaamojen tyhjennykset, huollot ja pesut
- parkkihallien kaivot
- avaukset
- painehuuhtelut
- sulatukset
- kuvaukset
- korkeapainepesut
- imeytyskenttien avaukset ja puhdistukset

Tärkein voimavaramme on ammattitaitoinen, ahkera ja vastuuntuntoinen henkilökunta, joka hoitaa työtehtävät ripeästi ja huolella alusta loppuun.