Palveluitamme:

Imupalvelut
- likakaivot
- umpisäiliöt
- rasvanerotinkaivot
- hiekanerotinkaivot
- öljynerotinkaivot
- sadevesi- ja salaojakaivot
- autonpesupaikat
- pumppaamojen tyhjennykset, huollot ja pesut
- pienpuhdistamojen tyhjennykset ja pesut
- parkkihallien kaivot
- teollisuuden imut
- öljysäiliöt ym.

Viemärien huolto- /pesupalvelut
- avaukset
- painehuuhtelut
- sulatukset
- kuvaukset
- korkeapainepesut
- viemäriverkoston järjestelmälliset puhdistukset
- öljy- ym. säiliöiden pesut
- imeytyskenttien avaukset ja puhdistukset

Muut palvelut
- haja-asutusalueiden jätevesisuunnitelmat ammattitaidolla
- pienpuhdistamojen kemikaalit
- kuljetukset ja nostot
- talojen sisä- ja ulkopuoliset LVI-työt

Kauttamme myös Uponor- pienpuhdistamot ja umpisäiliöt
asennettuna kilpailukykyiseen hintaan.

Tärkein voimavaramme on ammattitaitoinen, ahkera ja vastuuntuntoinen henkilökunta, joka hoitaa työtehtävät ripeästi ja huolella alusta loppuun.

Yksi murhe vähemmän!
Sopimustyhjennykset asiakkaan tarpeiden mukaan. Kaikille toimialoille, eli anna meidän muistaa puolestasi koska kaivot ym. pitäisi tyhjentää. Tulemme silloin kun on sovittu.